Idėja

Kalbant apie tvarumą, kartais neatsižvelgiama į vieną labai svarbią sritį, kuri yra didesnė nei transportas ir net pranoksta net energetikos sektorių. Tai – MAISTAS!

Šiandien visuomenė susiduria su didžiuliu iššūkiu, kaip iki 2050 m. reikės pamaitinti 10 milijardų žmonių ir išsaugoti tiek žmonių, tiek planetos gerovę? Be to, priimant sprendimus turime įvertinti, kad maistas yra mūsų istorijos ir kultūros dalis. Jam pritaikoma ir ekonomikos teorija. Taip pat maistas yra ir politinis klausimas. Galiausiai, jis daro milžinišką įtaką aplinkai!

Šiuo metu pasaulis skiria ypatingą dėmesį maisto tvarumui – Jungtinės Tautos rugsėjo mėnesį surengė pirmąjį jų istorijoje Maisto sistemų suvažiavimą (ang. UN Food Systems Summit)!

Tvirtą ir tvarią maisto sistemą, kuri atsinaujina ir nepalieka nė vieno užnugary, turime sukurti kuo greičiau. Atėjo laikas dideliems pokyčiams ir visuotinei atsakomybei, kaip mes rūpinsimės mus supančia aplinka.

Tvarios maisto sistemos sukūrimas priklauso nuo manęs, tavęs, atskirų šalių ir viso pasaulio. Šiame procese ypatingai svarbus bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektorių. Tai – pirmas labai svarbus žingsnis tvaresnės maisto sistemos link.

Pasaulį užklupusi pandemija aiškiai išryškino maisto tiekimo sistemos efektyvumo trūkumą, tačiau šie precedento neturintys iššūkiai taip pat atveria milžiniškas galimybes.

Veikti būtina jau dabar! Šiais metais „Agromaisto forumas 2021“ pristatys naujus inovatyvius veiksmus, sprendimus ir strategijas, reikalingas Žaliojo kurso tikslams, grindžiamiems sveikesnėmis, tvaresnėmis ir teisingesnėmis maisto sistemomis, pasiekti. Forumas švies bendruomenę apie bendradarbiavimo svarbą gerinant maisto gamybos, vartojimo ir mąstymo galimybes.

Užsibrėžti tikslai

  • Žymiai išaugęs viešasis diskursas dėl esminio maisto sistemų vaidmens siekiant tvarios maisto vertės grandinės ir priemonių, būtinų jos įgyvendinimui.
  • Identifikuoti veiksmai ir apsibrėžti kiekybiškai įvertinami laukiami rezultatai, reikalingi norint pasiekti 2030 m. darbotvarkės tikslus. Tai padaryta įtraukiant maisto sistemų pertvarkos lyderius, pabrėžiant egzistuojančius rinkoje sprendimus bei raginant įvairias suinteresuotas šalis imtis naujų veiksmų tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis.
  • Sukurta stebėsenos ir peržiūros sistema, kuri skatins naujas veiklas ir rezultatus, palengvins dalijimąsi patirtimi ir informacija bei įtrauks naujus poveikio matavimo rodiklius.

Antonio Novo Guerrero

Europos klasterių aljanso ir Clusters.es prezidentas.
in

Marja-Liisa Meurice

„EIT Food CLC North-East“ direktorė
in

Blaga Valentinova Popova

Europos Komisijos vidaus rinkos direktoratas
in

Viktorija Čmilytė – Nielsen

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
in

Programa ir Pranešėjai

Informacija bus paskelbta netrukus